Økt velvære forbedrer effektiviteten og reduser sykefraværet hos dine ansatte!

Muskel og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemeldinger. Stiv nakke, hodepine, musarm, tennisalbue, ryggplager etc. skyldes ofte stillesittende arbeid, dårlig ergonomi, monotone arbeidsoppgaver, stress osv. Ved å benytte våre tjenester sikrer du økt trivsel, velvære og redusert sykefravær hos dine medarbeidere. Kort sagt en lønnsom investering.

Ved bedriftsbesøk tilbyr vi følgende
  • Ergonomisk gjennomgang og individuell tilpasning av den enkeltes arbeidsplass
  • Avdekke årsaken til skade/belastningsskader
  • Behandling av eventuelle belastningsskader, og forebygging av skader. (Vi tar med utstyr, bedriften stiller egnet lokale til rådighet)
  • Informere om forebyggende tiltak
  • Råd og veiledning om trening og hjemmeøvelser