Økt velvære forbedrer effektiviteten og reduser sykefraværet hos dine ansatte!

Muskel og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemeldinger. Stiv nakke, hodepine, musarm, tennisalbue, ryggplager etc. skyldes ofte stillesittende arbeid, dårlig ergonomi, monotone arbeidsoppgaver, stress osv. Ved å benytte våre tjenester sikrer du økt trivsel, velvære og redusert sykefravær hos dine medarbeidere. Kort sagt en lønnsom investering.

Ved behandling på vår klinikk oppnås følgende
  • Behandling på klinikk oppleves som mer privat og avslappende
  • På klinikken har vi flere hjelpemidler og behandlingsformer
  • Bedriften slipper å stille behandlingsrom til rådighet
  • Avdekke årsaken til skade/belastningsskader
  • Behandling av eventuelle belastningsskader, og forebygging av skader.
  • Informere om forebyggende tiltak
  • Råd og veiledning om trening og hjemmeøvelser