Ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. Ordet er satt sammen av det tsjekkiske ordet «napravit», som betyr å korrigere, og det greske ordet «pathos» som betyr «lidelse». Naprapati er en manuell behandlingsform som tar sikte på å normalisere problemer i bevegelsesapparatet. Dette skjer med ulike behandlingsmetoder gjennom en kombinasjon av muskel- og leddbehandling.

Som naprapat konsentrerer man seg om å finne den underliggende årsaken til pasientens smerte. Man behandler musklernerver- og leddplager ut ifra et helhetssyn.

Av de pasientene som søker hjelp hos naprapat, har de fleste smerte og/eller funksjonsnedsetting i muskler og ledd. De siste årene har det blitt gjennomført flere studier som viser en effekt av naprapatbehandlingen som en helhet. 

Naprapatene benytter seg i stor grad av hendene for å undersøke og behandle problemer i bevegelsesapparatet: Skjelett, rygg, muskler og ledd.  Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape funksjonen i bevegelses- og balanseorganet. Dette gjøres med ulike manuelle teknikker som manipulasjon, mobilisering, triggerpunktbehandling, muskeltøying og massasje. Deretter legges det stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker, både indre og ytre faktorer.